Nyheder

FN´s Menneskerettighedskomité afviser klage over Flygtningenævnets afgørelse

FN’s Menneskerettighedskomité har i en skriftlig udtalelse afvist en klage over Flygtningenævnets afgørelse om afslag på asyl.

En kvindelige asylansøger fra Marokko, har fået afvist sin klage i FN’s Menneskerettighedskomité over Flygtningenævnets afgørelse, om ikke at tildele kvinden og hendes 9-årige datter asyl i Danmark.

Som asylmotiv havde kvinden forklaret Flygtningenævnet, at hun ved en tilbagevenden til Marokko frygter sin egen familie, da hendes bror har truet hende på livet som følge af, at hun har fået et barn uden for ægteskabet. Hun forklarede også nævnet, at hun er bange for, at hun ikke kan forsørge sit eget barn, hvis hun sendes til Marokko og at samfundet vil se ned på hende. Kvinden er etnisk araber og sunnimuslim.

Flygtningenævnet afviste kvindens asylanmodning, da de ikke vurderede at hendes forklaring om asylmotiv fremstod troværdigt. Flygtningenævnet lagde i deres afgørelse ligeledes vægt på, at konflikten med hendes familie var en privatretlig konflikt og at det er de marokkanske myndigheders opgave at beskytte kvinden og barnet mod familien. Flygtningenævnet traf også deres afgørelse ud fra de omstændigheder, at kvinden flere gange under sin graviditet havde besøgt Marokko.

I grundlaget for afvisningen fra Flygtningenævnet lyder det sådan her:

Uanset, om Flygtningenævnet måtte lægge ansøgerens forklaring til grund, finder Flygtningenævnet, at ansøgeren ikke ved sin forklaring sammenholdt med de foreliggende baggrundsoplysninger, har sandsynliggjort, at ansøgeren ved en tilbagevenden til Marokko vil være i risiko for at blive udsat for forfølgelse, jf. udlændingelovens § 7, stk. 1, eller være i reel risiko for at blive udsat for forhold omfattet af udlændingelovens § 7, stk. 2.

Afslaget på asyl, er man i FN’s Menneskerettighedskomité enig i og den 38-årige kvinde og hendes 9-årige barn står derfor nu til udvisning af Danmark.

Hele Menneskerettighedskomitéens afvisning klagen kan læses her.

Related Posts

Kan løse racismeproblem på få måneder

Marco Guldmann

Taliban anklaget for at begå forbrydelser mod menneskeheden i ny rapport

Lasse Grenvald

EU-landenes fælles indsats mod migrantstrømme har lidt skibbrud: Nu truer parlamentsvalget

Lasse Grenvald

Tager imod rekordmange migranter

Marco Guldmann

Anonymiserede jobansøgninger skal være med til at gøre op med etnisk diskrimination

Marco Guldmann

Nu træder EU-udvalg til: Få så den dreng hjem

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline