Klummer Nyheder

ANGREB PÅ MUSLIMSKE FRISKOLER ER DISKRIMINERENDE OG UDEMOKRATISK

Klummen er skrevet af Dino Copelj og er et udtryk for skribentens holdninger

Jeg synes simpelthen, at vi har et demokratisk problem, når KUN bestemte skoler KUN med en bestemt type elever, opfattes af statsministeren som forkerte, alene fordi statsministeren synes, at det, de gør og de er, “ikke er normalt”. 

Jeg synes, at diskrimination af muslimske friskoler og stigmatisering af tørklædebærende elever i skolerne er et groft eksempel på stigmatisering, dæmonisering og islamofobi. 

Det er yderst bekymrende, at følgende ord kommer fra vores allesammens statsminister, “Jeg synes, det er forkert, hvis vi får en stor gruppe af mennesker, der har rødder i andre lande end Danmark, der af forskellige årsager ender med at have børn på samme skoler, hvor det at have tørklæde på er det mest normale. Fordi det er ikke det mest normale i Danmark,” sagde Mette Frederiksen.

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/mette-frederiksen-om-muslimske-friskoler-jeg-synes-det-er-forkert

Statsministeren Mette Frederiksen bekendte endda i 2017, ”Jeg må være ærlig og sige, at grundlæggende er det ikke en god idé med muslimske friskoler. Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så er en friskole, der tager udgangspunkt i islam, ikke en del af majoritetskulturen i Danmark.”

Kilde: https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/skoleleder-christiansborgs-hetz-mod-muslimske-skoler-er-diskriminerende

Her definerer statsministeren, på baggrund af sine egne forestillinger og viden om islam, at noget eller nogle, der tager udgangspunkt i den muslimske religion. som “dem”, der er uforenelige med majoriteten, der skulle være “os”. 

Da BT spurgte Mette Frederiksen, “Men hvordan vil det se ud fra udlandet, hvis vi lukker muslimske friskoler og bevarer de jødiske?”, afgav statsministeren et svar, som jeg vil betegne som brutalt, “Vi må være ærlige og sige, at det jødiske mindretal i mange år ikke har skabt nogen problemer. Men at vi nu har mange udfordringer med et stort muslimsk mindretal. Og jeg vil simpelthen ikke have, at landet udvikler sig i en retning, jeg er inderligt imod.”

Kilde: https://www.bt.dk/politik/mette-frederiksen-i-brutalt-opgoer-luk-alle-muslimske-friskoler

Det er grundlovsstridigt at gå udelukkende efter muslimske skoler, uanset, hvor meget politikerne forsøger at sløre deres intentioner med diverse tiltag, som igangsættes i den forbindelse.

Muslimske friskoler er underlagt tilsyn (endda skærpet tilsyn) og friskoleloven.

I friskolelovens §1, stk. 1, står det tydeligt:

”Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne.”

Sjovt nok, blev der i 2016 skrevet ind i loven, at friskolerne samtidig skal understøtte elevernes demokratiske dannelse og kendskab til friheds- og menneskerettigheder samt ligestilling mellem kønnene.

Kilde: https://www.information.dk/indland/leder/2021/06/bevar-muslimske-friskoler

Regeringens syn på de muslimske friskoler har intet med demokrati at gøre og slet ikke noget at gøre med friheds- og menneskerettigheder samt ligestilling.

I Grundlovens §70, står der, “Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.”

Hvorfor skal politikerne altid lave noget sær-noget, når de ønsker at særbehandle vores muslimske medborgere?

Hvorfor er den gældende lovgivning ikke god nok for alle mennesker i Danmark? 

Hvorfor ønsker regeringen at fratage muslimer retten til at drive friskoler i Danmark?

Hvorfor afgrænser magten konstant muslimer som en ensartet klump, der sættes i negativ kontekst ift. resten af befolkningen, der betragtes som majoriteten? Årti efter årti!  

Hvad gør det ved tilliden og sammenhængskraften i vores allesammens Danmark? 

Og sig ikke, at det er “muslimernes” egen skyld, for etniske minoriteter har ingen magt i det både formelle og uformelle nynationalistiske, asymmetriske magtsystem og- hierarki. Det er magtens version af virkelighed vi lever i. Det er magten, der skaber narrativer om “dem”, som den ikke vil tale “med”. 

Jeg ville ønske, at statsministeren valgte at betragte alle borgere i Danmark som ligeværdige individer, og at hun stoppede med udelukkende at drive hetz mod muslimske skoler og muslimer samt udtale sig diskriminerende og stigmatiserende om mennesker på baggrund af deres etnicitet og religion.

Et menneske er et menneske – frit og ligeværdigt. Sådan er det! 

Related Posts

Ny streamingtjeneste er kræs for gyserfans

Lasse Grenvald

Mød fremtidens iværksættere ved Danish Entrepreneurship Festival

Marco Guldmann

App hjælper dig med at spare penge på julegaverne!

Marco Guldmann

Efter flere “episoder” får Kærshovedgård nu ny leder

Lasse Grenvald

Udsat for racisme efter diskussion med Messi

Lasse Grenvald

Gik til valg på at stoppe indvandring: Nu er hans parti landets største

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline