Nyheder

Anonymiserede jobansøgninger skal være med til at gøre op med etnisk diskrimination

Reformkommissionen foreslår anonymisering af jobansøgeres etnicitet og at der som minimum indkaldes én ansøger med indvandrerbaggrund til jobsamtale.

Reformkommission har tidligere kommet med forslag, der har skabt debat i medierne – det er ingen nyhed. Tænk bare på anbefalingen om at indføre tørklæde forbud for eleverne i landets folkeskoler.

I den tredje rapport fra kommissionen kommer man med et forslag, som flere af læserne på nærværende medie nok vil være mere enige i, end det føromtalte tørklædeforbud.

Kommissionen opfordrer nemlig til, at man, som et forsøg, ikke bør kunne se ansøgers etnicitet, når der slås et job op. Ligeledes anbefaler kommissionen, at man kalder minimum én ansøger med indvandrerbaggrund til jobsamtale.

Således lyder rapportens anbefaling om anonymitet:

Der indføres et forsøg, hvor udvalgte statslige myndigheder i første fase af rekrutteringsprocessen – frem til første samtale – har en anonymiseret proces, hvor køn, navn, etnicitet mv. ikke fremgår af ansøgninger og CV

Mens anbefalingen om at kalde minimum én ansøger med indvandrerbaggrund til samtale lyder således:

Der indføres et forsøg for statslige stillingsopslag, hvor der stilles krav til arbejdsgiver om at indkalde minimum én kvalificeret ansøger med indvandrerbaggrund til jobsamtale.

Af rapporten fremgår det, at der ikke er tegn på, at der diskrimineres mere i staten end i andre sektorer, men at der omvendt heller ikke er tegn på, at staten ansætter flere med ikke-vestlig baggrund end andre sektorer. Selv om der ikke er noget der tyder på, at staten diskriminerer i forbindelse med sine ansættelsessamtaler, så mener kommissionen alligevel, at det er det helt rigtige sted at starte, fremgår det af rapporten:

Men staten er en stor arbejdsgiver og har derfor potentiale til at gå forrest i kampen om at forebygge diskrimination. Hvis der er gode resultater med forsøgsordningen, kan det være med til at inspirere private arbejdsgivere, kommuner og regioner til at implementere lignende ordninger.

Ordningerne skal være med til at understøtte større etnisk bredde i rekrutteringsprocessen, hvilket skal bidrage til at skabe en større mangfoldighed i medarbejdersammensætningen.

Reformkommissions tredje rapport er også den sidste i rækken af rapporter, der oplister forslag til, hvordan borgere, der traditionelt har vist sig svære at få i beskæftigelse, bedre kan komme ind på det danske arbejdsmarked.

Related Posts

Den ukrainske særlov forlænges til 2025

Lasse Grenvald

Katastrofen i Libyen bliver større dag for dag

Marco Guldmann

Udvisningstruede søskende får opbakning fra endnu en folketingspolitiker

Lasse Grenvald

Indvier danskstøttede faciliteter for udsatte flygtninge i Rwanda

Marco Guldmann

Beskæftigelse kan være med til at forebygge negativ social kontrol

Marco Guldmann

Søskendepar studerer til arkitekt og læge: Nu kan de udsendes til Syrien, fordi de ikke er i arbejde

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline