Nyheder

Beskæftigelse kan være med til at forebygge negativ social kontrol

Ny undersøgelse påviser at beskæftigelse er et centralt værktøj til forebyggelse af negativ social kontrol blandt kvinder med indvandrer- og flygtningebaggrund.

Hvis man har et fast arbejde, er der større chance for, at man ikke oplever negativ social kontrol, det viser en ny undersøgelse som KVINFO har udgivet.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i forskning, undersøgelser og interviews med et bredt udsnit af eksperter, forskere og fagpersoner inden for området, samt tre kvinder, der alle har oplevet negativ social kontrol.

En afgørende konklusion i undersøgelsen er, at det er muligt både at forebygge og bryde med negativ social kontrol. Interviewpersonerne peger nemlig på, at beskæftigelse har haft en overbevisende og positiv effekt af flere grunde. Bl.a. fordi beskæftigelse bryder med isolation i hjemmet, giver netværk, styrker danskkundskaber og selvværd – og ikke mindst fordi et lønnet job kan give kvinden et stærkere forhandlingskraft i hjemmet. Samtidig kan et arbejde være med til skabe økonomisk uafhængighed, hvilket kan hjælpe kvinder, hvis de ønsker skilsmisse.

Ikke al beskæftigelse er god beskæftigelse

Ifølge eksperter og de interviewede er det dog ikke alle jobs, der er lige gode i forhold til at forebygge eller være med til at nedbryde den negative sociale kontrol. Det er væsentligt, at der er tale om reelt lønnet arbejde frem for ulønnet praktik og tilskudsordninger. Selve den økonomiske del af beskæftigelsen er nemlig en forudsætning for økonomisk forhandlingskraft eller økonomisk frirum til at bryde ud af et kontrolleret forhold.

Det er samtidigt væsentligt, at beskæftigelsen giver mulighed for at forbedre sine danskkundskaber og skabe et netværk.

Fleksibilitet i beskæftigelse

Derudover peger mange interviewpersoner på, at der er brug for fleksibilitet og rummelighed på arbejdsmarkedet, hvis beskæftigelse skal fungere som værktøj mod negativ social kontrol.

Særligt fordi langt fra alle kvinder i målgruppen kan arbejde 37 timer om ugen på grund af fysiske eller psykiske helbredsproblemer eller for eksempel fordi de har mange børn og opgaver i hjemmet.

Det bliver samtidig understreget, at andre aktiviteter end lønarbejde bør tælle med i 37 timer-regnskabet, fordi de også styrker jobmuligheder på lang sigt. Det kan være danskundervisning og frivilligt foreningsarbejde.

Fokus på beskæftigelse kan ikke stå alene

Mange interviewpersoner i undersøgelsen påpeger desuden, at beskæftigelsesindsatser skal have en helhedsorienteret tilgang, hvis de skal støtte kvinder i at komme ud af negativ social kontrol og i job eller uddannelse.

Både politikere, myndigheder og fagpersoner bør fokusere langt mere på det potentiale for at forebygge og bryde med negativ social kontrol, der ligger i beskæftigelse. Det er samtidig vigtigt at understrege, at et job ikke er en snuptagsløsning. Negativ social kontrol er en kompleks problemstilling, der også bliver påvirket af for eksempel dårlig økonomi, andre former for vold, usikkert opholdsgrundlag og manglende kendskab til egne rettigheder. Det er man nødt til også at arbejde med sideløbende med et fokus på beskæftigelse, siger KVINFOs direktør, Henriette Laursen.

Hele undersøgelsen kan læses her.

Related Posts

Minister indkalder til iværksætterforhandlinger: Tredje gang skal være lykkens gang

Lasse Grenvald

Ny streamingtjeneste er kræs for gyserfans

Lasse Grenvald

Mød fremtidens iværksættere ved Danish Entrepreneurship Festival

Marco Guldmann

App hjælper dig med at spare penge på julegaverne!

Marco Guldmann

Efter flere “episoder” får Kærshovedgård nu ny leder

Lasse Grenvald

Udsat for racisme efter diskussion med Messi

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline