Nyheder

Diskrimination på arbejdspladsen kan føre til depression

Medarbejdere, der oplever diskrimination har næsten 3 gange højere risiko end andre for at udvikle depression, viser nyt studie.

Grove kommentarer, ydmygende bemærkninger og jokes, der ikke føles sjove, kan alle være medvirkende til, at man føler sig diskrimineret på sin arbejdsplads. Det viser en ny undersøgelse, som er foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Undersøgelsen viser, at man som medarbejder har 2,7 gange større risiko for at udvikle en depressiv lidelse, hvis man føler sig udsat for diskrimination på sin arbejdsplads. I undersøgelsen beskrives diskrimination som at blive dårligt behandlet alene på baggrund af køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksualitet.

Det er ifølge NFA første gang, at man har foretaget en undersøgelse, der viser sammenhænge mellem oplevelsen af diskrimination på arbejdspladsen og udviklingen af depressive lidelser.

I undersøgelsen finder vi en tydeligt sammenhæng mellem selvrapporteret diskrimination og risiko for at udvikle en depressiv lidelse. Resultaterne peger således på, at udsættelse for diskrimination kan udgøre en belastning i det psykosociale arbejdsmiljø. Det kan påvirke selvforståelsen negativt hos den, der bliver udsat for diskrimination, og det kan få betydning for vedkommendes mentale helbred. Det skal man tage alvorligt, siger seniorforsker på NFA Thomas Clausen.

I undersøgelsen blev 2.157 personer spurgt, om de havde været udsat for diskrimination på grund af deres køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksualitet i løbet af det seneste år. Omkring fem procent svarede ja.

Deltagerne skulle også svare på en række spørgsmål, der viser graden af depression. Her stod det klart, at gruppen af de interviewede, der tilkendegav at have været udsat for diskrimination, havde ca. 2,7 gange større risiko for at udvikle en depressiv lidelse i løbet af den seks måneders opfølgningsperiode, end de andre adspurgte.

Det er en markant forskel. Og den viden understreger, hvor vigtigt det er at forebygge og håndtere diskrimination på arbejdspladsen, siger Thomas Clausen.

Undersøgelsen viser også, at kvinder i højere grad oplever at blive diskrimineret på arbejdet. Seks procent af de adspurgte kvinder svarede ja til at have oplevet diskrimination. Blandt mændene var der tale om 3,7 procent.

Related Posts

Katastrofen i Libyen bliver større dag for dag

Marco Guldmann

Udvisningstruede søskende får opbakning fra endnu en folketingspolitiker

Lasse Grenvald

Indvier danskstøttede faciliteter for udsatte flygtninge i Rwanda

Marco Guldmann

Beskæftigelse kan være med til at forebygge negativ social kontrol

Marco Guldmann

Søskendepar studerer til arkitekt og læge: Nu kan de udsendes til Syrien, fordi de ikke er i arbejde

Lasse Grenvald

Kom til foredrag om det iranske kvindeoprørs poesi

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline