Udvisningsdømte fik krænket deres rettigheder – kan få betydning for fremtidige domme

To af de udviste vandt deres sager, mens det i de to andre ikke vurderedes at være sket en krænkelse af de udvistes menneskerettigheder. Fire sager om udviste unge mænd har i dag været for Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Udfaldet endte positivt for de to af dem, da de … Continue reading Udvisningsdømte fik krænket deres rettigheder – kan få betydning for fremtidige domme