Nyheder

Grønlandske studerende oplever fordomme og eksklusion

Grønlandske studerende oplever diskrimination og fordomme på de danske uddannelsesinstitutioner fra blandt andre medstuderende og undervisere.

En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder kaster lys over en kedelig tendens på de danske uddannelsessteder. En tendens, der byder på grove fordomme over for og eksklusion af grønlændere.

Af undersøgelsen kan det konkluderes, at to ud af tre grønlandske studerende på danske studier oplever at blive mødt med fordomme, mens hver femte giver udtryk for at opleve negativ forskelsbehandling.

Læs også: Lad os vise verden, at Europa kan håndtere migration på en effektiv måde

En af dem, der får kastet stereotype og nedværdigende fordomme efter sig, er 27-årige Ivalu, der er født i Grønland, men i gang med at læse en kandidatuddannelse på universitet her i Danmark.

Hvis jeg på studiet for eksempel fortæller, at jeg har været ude at drikke en øl med min mor i solen efter arbejde, bliver jeg mødt med kommentarer som ‘ja selvfølgelig, gjorde du det. Du er jo grønlænder’, forklarer Ivalu til instituttet.

Analysen, der baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt grønlandske studerende i Danmark, viser, at hele 73 procent af de adspurgte har oplevet fordomme om Grønland eller grønlændere som befolkningsgruppe inden for det seneste år.

Grønlændere nyder særlig beskyttelse

Det viser en problematisk og ekskluderende kultur på de danske studier, mener Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder, der samtidig efterlyser bedre undervisningsmiljø for minoriteter på videregående unddannelser.

Det problematisk, at så mange studerende med grønlandsk baggrund oplever at blive mødt med negative og nedsættende kommentarer på grund af deres grønlandske baggrund. Grønlændere i Danmark nyder en særlig beskyttelse i kraft af ILO’s konvention om oprindelige folk. Konventionen forpligter blandt andet den danske stat til at sikre et godt og fordomsfrit uddannelsesmiljø, understreger direktøren.

Læs også: Den danske stat stævnet for brud på menneskerettigheder

Dykker man bed i undersøgelse kan man læse, at hver femte angiver, at de har oplevet negativ forskelsbehandling, eksempelvis i forbindelse med praktik- eller jobsøgning, inden for de seneste 12 måneder.

Samtidig svarer 17 procent, at det primært er de medstuderende, der står bag den dårlige behandling, mens 13 procent peger pilen mod underviserne.

En lærer sagde i klassen, at grønlændere er alkoholikere, mens han kiggede på mig. Det skete, da vi snakkede om oprindelige folk i Amerika, Canada og Grønland, fortæller en af undersøgelsens respondenter, mens en anden fremhæver danskernes begrænsede viden om det grønlandske folk som et problem:

Danskere er bare generelt uvidende om Grønland, og det er skamfuldt, hvis du spørger mig. Vi er en del af rigsfællesskabet, og de burde kende deres egen historie bedre.

For at komme formdommene og mistrivslen til livs fremlægger Institut for Menneskerettigheder tre klare anbefalinger:

  • Børne- og Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet skal tage initiativ til at styrke alle uddannelsessteders pligt til at sikre et godt undervisningsmiljø. Det indebærer, at pligten til at sikre et godt undervisningsmiljø udtrykkeligt udvides til at omfatte et undervisningsmiljø fri for mobning, chikane og forskelsbehandling.
  • Børne- og Undervisningsministeriet skal præcisere læringsmål vedrørende rigsfællesskabet, så de sikrer viden om nutidige forhold i Grønland, i relevante vejledninger og læseplaner for folkeskolens fag. Det gælder særligt i fagene dansk og samfundsfag.
  • Regeringen skal oprette en statslig enhed, som kan sikre koordinering af statens indsats for ligebehandling af grønlændere i Danmark.

Related Posts

Katastrofen i Libyen bliver større dag for dag

Marco Guldmann

Udvisningstruede søskende får opbakning fra endnu en folketingspolitiker

Lasse Grenvald

Indvier danskstøttede faciliteter for udsatte flygtninge i Rwanda

Marco Guldmann

Beskæftigelse kan være med til at forebygge negativ social kontrol

Marco Guldmann

Søskendepar studerer til arkitekt og læge: Nu kan de udsendes til Syrien, fordi de ikke er i arbejde

Lasse Grenvald

Kom til foredrag om det iranske kvindeoprørs poesi

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline