Integration Klummer

Kommentar: Dansk udlændingepolitik vil på sigt koste os dyrt

Den nuværende lovgivning fratager statsborgere den fundamentale ret til at bo i Danmark med deres internationale familier og diskriminerer dertil de mere end 10 pct. af Danmarks beskæftigede, der ankommer fra udlandet. Det skaber et decideret uattraktivt billede af et land, som burde være mere kendt for åbenhed, demokratisk deltagelse, internationale sindelag og innovation.

Vi har tidligere på nærværende medie skrevet om den danske eliteforsker inden for grøn omstilling Mads Almassalkhi, hvis kone fik afslag på ophold i Danmark, hvorfor familien valgte at flytte til hendes hjemland USA. Hele historien kan læses her:

Officielt: Dansk professor forlader Danmark i frustration over udlændingeregler

Nu træder selvsamme Mads Almassalkhi frem med sit syn på misæren og problemerne i den danske udlændingepolitik, idet han sammen med MBA fra University of Chicago og nuværende Senior Risk Manager for Nordea Benjamin Schenkel står bag en kommentar i magasinet RÆSON, som her bringes i sin helhed.


Alle i Danmark ved, at vindenergi er nødvendig for landets grønne omstilling. Men flere og flere danske familier og flittige samfundsborgere, der kommer hertil fra udlandet, udmattes af Udlændingelovens konstante modvind. For loven er pt. fuldstændig ude af sync med en kompetitiv, globaliseret verden, der blæser derudaf uden hensyntagen til landegrænser. Groteske enkeltsager hober sig op i medierne og danner et klart billede af en systematisk dårlig lov, der spænder ben for Danmark og for folk, der både kan og vil vores land.

Vi mener, at de nuværende udlændingelove og praksis inden for permanent opholdstilladelse, statsborgerskab og familiesammenføring:

– Skader Danmarks globale konkurrencedygtighed
– Straffer medborgere for at have international arbejdserfaring og uddannelse
– Stiller danskere værre i selve Danmark end alle andre EU-borgere
– Kræver en absurd stor sum penge for ansøgningsproces

Christiansborg må indse, hvilken vej vinden blæser, genfinde fornuften og skabe en varig løsning uden det sædvanlige populistiske stemmelefleri, der ofrer og undergraver danske familier og flittige udlændinge med dets mildest talt uappetitlige udlændingepolitik, som belønner vilkårlige stramninger. Inden for de sidste 6 måneder har vi selv oplevet den, og det har været en trist og bitter fornøjelse.

Vores historier er blot få ud af mange, der viser hvor slemt det står til.

På den ene side er der danskfødte statsborger Mads, som i dag er professor og ekspert i grøn omstilling. Men Mads’ amerikanske kone og deres tre dansktalende børn må ikke bosætte sig permanent i Danmark, fordi Mads flyttede fra Danmark, da han var 16 år gammel og dermed ikke færdiggjorde 1.g i 1999/00. Kravet om mindst et års færdiggjort forløb på en ungdomsuddannelse er dybt amoralsk, fordi det opdeler danske borgere i to grupper: med og uden. Har du en dansk uddannelse, kan du få (din ægtefælle og evt. børn uden for EU til Danmark). Har du ingen, må du gå.

Også familiesammenføringens beskæftigelseskrav, der kræver, at danske statsborgere skal have 5 års arbejdserfaring i Danmark, diskriminerer og straffer globale danskere, der “kun” har international erfaring. Med andre ord, så fanger kravene danskere i deres fortid og frarøver os en reel mulighed for at opfylde dem. At forskelsbehandle statsborgere på denne måde er forrykt.

Er den danske befolkning virkelig enige i, at danske, selvforsørgende statsborgere ikke skal have ret til at bo i Danmark med egen familie?

Selvom kravet om selvforsørgelse er rimeligt i et velfærdssamfund, så skal danskere og deres familier også frasige sig alle rettigheder ift. sociale ydelser efter aktivloven, hvorefter der endnu engang går rod i det. Internationale ægtefæller i Danmark bidrog fx til fællesskabet med omkring 75 mio. kr. i 2018, men alligevel skal de ovenikøbet stille en absurd bankgaranti på over 100.000 kroner til kommunen. Vi er stolte af vores mange vindmøller, men behøver vi en udlændingepolitik med roterende fis i kasketten?

På den anden side har vi amerikanskfødte Benjamin, der har boet i Danmark siden 2014. Han valgte at flytte hertil efter sine uddannelser på Yale og Sciences Po Paris, fordi danske værdier som ytringsfrihed, velfærd og grøn omstilling i høj grad appellerer til ham.

Fra dag ét dykkede Benjamin ned i dansk historie, kultur og sågar madlavning. Han taler flydende dansk og har tilmed specialiseret sig til en stilling som Senior Risk Expert hos Nordea. Udover at være fuldt integreret, er Benjamin en særdeles aktiv borger i Danmark og har bl.a. engageret sig som formand for LGBT+-gruppen på sin arbejdsplads samt i den danske afdeling af NGO’en Global Shapers, der styrer samfundsnyttige projekter til fordel for Danmark.

Selvom Benjamin opfylder alle krav og i dag udgør en stjerneklar bonus for Danmark, var det ikke godt nok for Udlændingestyrelsen. Efter 10 stressende måneders sagsbehandling blev Benjamins ansøgning om permanent opholdstilladelse afvist. Begrundelsen: at Global Shapers hjemmeside var på engelsk og ikke dansk. Udlændingestyrelsen foreslog i samme anledning, at Benjamin ville kunne opfylde kravet om aktivt medborgerskab ved i stedet fx at blive frivillig fodboldtræner for børn.

Skal en sagsbehandlers personlige foreningspræferencer have afgørende indflydelse på, hvad det betyder at være en ”aktiv medborger” og dermed ændre menneskers skæbne og tilknytning til Danmark? Det er en chokerende behandling af flittige folk og endnu et bevis på en vilkårlighed uden logik.

På konstruktiv vis beder vi derfor politikerne om at skabe en fair og fornuftig Udlændingelov som:

– Anerkender den nøglerolle som børn spiller i integrationen af en udenlandsk ægtefælle, så familiens enhed står i centrum af familiesammenføringsprocesse
– Dropper kravet om dansk uddannelse og dansk arbejdserfaring for danske statsborgere
– Viser tillid til selvforsørgende og flittige dansk-internationale familier, så de (ligesom udenlandske gæsteforskere) automatisk får ret til at bo og arbejde i Danmark i op til 3 år
– Gør det lettere at rette op på indlysende fejlfortolkninger fra Udlændingestyrelsens side (fx ved at indføre en ”midlertidig afgørelse” med mulighed for at medbringe ny dokumentation)
– Fjerner praksis, som den nuværende insisteren på at ansøgere ikke må bo uden for Danmark mere end én måned ad gangen uden at risikere afslag

Hvis Danmark ikke vil sakke bagud på globalt plan, men ønsker at være et liberalt, demokratisk og konkurrencedygtigt foregangsland, så skal Udlændingeloven laves om. Fordi den nuværende lovgivning fratager statsborgere den fundamentale ret til at bo i Danmark med deres internationale familier og diskriminerer dertil de mere end 10 pct. af Danmarks beskæftigede, der ankommer fra udlandet. Det skaber et decideret uattraktivt billede af et land, som burde være mere kendt for sin åbenhed, sin betoning af demokratisk deltagelse, sit internationale sindelag og sin innovation.

Folketinget må revidere Udlændingeloven, så den bliver fair og fornuftig og understøtter Danmarks ambitioner.

Men for at dette skal kunne lade sig gøre kræves der politisk mod og lederskab. Mod til at være ærlige over for vælgerne baseret på retfærdighed og fornuft, og lederskab til at vise vejen frem i stedet for som nu at holde flittige samfundsborgere tilbage eller helt afvise dem. Uden politisk mod og lederskab vil vores udlændingepolitik på sigt koste Danmark dyrt.

Mads Rønne Almassalkhi og Benjamin Schenkel

Related Posts

Efter flere “episoder” får Kærshovedgård nu ny leder

Lasse Grenvald

Gik til valg på at stoppe indvandring: Nu er hans parti landets største

Lasse Grenvald

Hollandsk højrefløjspolitiker står til kæmpe comeback

Lasse Grenvald

Politidirektør og minister til møde om trusler mod danske jøder

Lasse Grenvald

Trods britisk dom: Danmark fastholder Rwanda-planer

Lasse Grenvald

Taxaselskab svarer Thiesen igen: giver rabat med antiracisme-kode

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline