Nyheder

Kommission anbefaler: Forbud med tørklæde i grundskolen

’Kommissionen for den glemte kvindekamp’ kommer med en opsigtvækkende anbefaling på baggrund af deres undersøgelse. Det skal være slut med at bære tørklæde på landets grundskoler.

Kommissionens formål er at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer. Men selv om kommissionen egentlig først er klar med deres endelige rapport til næste år, har man allerede nu valgt at dele en række anbefalinger til regeringen om, hvordan kommissionen mener, man kan forbedre børnelivet for minoritetsetniske piger i Danmark. Og her er man altså kommet frem til at foreslå, at piger i grundskolen skal forbydes at gå med tørklæde, da det deler børnene op og viser, at de muslimske piger er anderledes end etnisk danske piger. Det fortæller Christina Kryzrosiak Hansen (S), der er forkvinde for kommissionen og borgmester i Holbæk:

Vores fokus er at sikre, at pigerne, der ikke har de samme frihedsrettigheder som alle os andre, får dem. Noget der fylder meget, er spørgsmålet om tørklædet og piger, der får det på i en meget tidlig alder. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det her er et problem eller ej, synes jeg, man skal tage ud på en skole i Danmark og tale med nogle af de piger, det handler om, siger forkvinden.

Kan være svært at gøre til lov

Men selvom det er et indgreb, som kommissionen mener, vil have en positiv effekt, er det også et indgreb, der vil blive meget svær at gøre til en egentlig lov. DR har talt med Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, og han mener, at de vil blive en stor udfordring for regeringen at gøre kommissionens forslag til et forbud ved lov:

Som udgangspunkt kan man ikke gribe ind kun overfor et bestemt religiøst symbol. Det ville jo være religionsdiskrimination, fortæller han til DR.

Men kommissionen er til gengæld også klar til at indføre et generelt forbud mod alle religiøse symboler i grundskolen, skriver de i deres rapport:

Kommissionen anbefaler, at der indføres et nationalt forbud mod, at piger bærer hovedtørklæder i grundskolen. Hvis en gennemførelse af anbefalingen kræver, at der etableres et generelt forbud mod brugen af religiøse symboler i grundskolen, bakker kommissionen op om dette.

Anbefalingen er ikke bygget på forskning og fakta

I et opslag på Facebook retter Venligbo og forfatter, Anne Lise Marstrand-Jørgensen kritik af forslaget, som hun mener må være en joke, da forslaget ikke bygger på hverken forskning eller fakta, men er bygget på holdninger. I opslaget skriver Marstrand-Jørgensen:

En kommission nedsat af regeringen anbefaler at forbyde muslimske piger at bære tørklæde i grundskolen.

Anbefalingen er ikke bygget på forskning eller fakta – men alene på holdninger.

Meningen med kommissionens arbejde skulle ellers være at komme med anbefalinger til, hvordan “vi i Danmark sikrer, at kvinder med minoritetsbaggrund kan nyde samme rettigheder og frihed som andre danske kvinder.”

Det skal åbenbart foregå ved at 1) indskrænke religionsfriheden for en gruppe mennesker 2) med magt demonstrere, at ikke alle må klæde sig, som de vil.

Kommissionen mener også, at tørklædet deler børnene i ‘dem’ og ‘os’

Man skulle tro det sidste var en joke. For hvis der er noget regeringen og alle dens kumpaner har travlt med, er det at grave netop den kløft op. Dem og os. Vi får tudet ørerne fulde med det gøgl. Det er simpelthen ikke til at holde ud.

Som om tro eller påklædning udgør et skel i sig selv. Som om man ikke kan blive venner med, indgå i ligeværdige fællesskaber med, more sig med, lære sammen med, tale med mennesker der ikke tror og mener det samme, som en selv.

Det er jo absurd. Det er diskrimination og derfor næppe lovligt. Med mindre kors og davidsstjerner, turban og kirkegang til højtider, julefejring og påskepynt også skal forbydes.

Det er jo så svinsk og fordomsfuld en anbefalling, at jeg næsten ikke kan være i mig selv.

Også Mahmoud Almohamad, som vi tidligere har skrevet om på dette medie, mener at kommissionens anbefaling er helt hen i vejret. Og at der ikke er nogen forskel på at tvinge nogen til at gå med tørklæde og tvinge nogen til ikke at gå med tørklæde. ”Tvang er tvang. Undertrykkelse er undertrykkelse. Begge dele er forkerte”, skriver han bl.a. i sit opslag på Facebook.

Foto: Peter Jarvad

Related Posts

Tvangsflyttede beboere hiver boligforening i Højesteret

Lasse Grenvald

Tribuneafsnit lukket til Danmarks kamp på grund af racisme

Lasse Grenvald

Lyver Kaare Dybvad om forhandlinger?

Marco Guldmann

Regeringen dropper planer om tvangsfordeling af folkeskoleelever

Marco Guldmann

Råbte “abe” efter fodboldspiller: Nu er han straffet

Lasse Grenvald

Messerschmidt tordner: “Vi gider ikke al det med tørklæder, bederum, ramadan og halal-kød”

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline