Nyheder

Krav om danskprøve for sygeplejersker fra tredjelande er frafaldet

Frafaldet af danskprøven skal hjælpe til, at presset på de danske hospitaler mindskes.

Der er nu ikke længere nogen krav om, at sygeplejersker, der kommer fra eller er uddannet i et tredjeland uden for EU- og EØS-landene, skal have bestået en danskprøve for at opnå autorisation som sygeplejerske i Danmark.

Lempelsen af sprogkravet er et produkt af aftalen om en akutplan inden for sundhedsområdet som regeringen, sammen med Danske Regioner og KL indgik tilbage i februar. I aftalen fremgår det, at man vil opfylde tre målsætninger. 1. at få nedbragt ventetiderne inden udgangen af 2024, 2. at foretage flere operationer og 3. at komme tilbage til niveauet før Corona pandemien. De resultater vil man opnå med hjælp fra 16 nye initiativer indenfor sundhedsområdet, hvoraf et af initiativerne går ud på at lempe sprogkravene for personalet. I aftalen lyder det således:

I aftalen vil man ændre sprogkravene for sygeplejerske fra tredjelande, hvis de skal ansættes i det danske sundhedsvæsen. Tredjelande er lande, der ikke er med i EU-samarbejdet.

Sprogkravet for sygeplejersker fra tredjelande skal ensrettes med sprogkravene for sundhedspersoner fra EU- og EØS-lande. Det betyder, at der ikke længere skal være lovkrav om at bestå en danskprøve inden en eventuel evalueringsansættelse.

Evalueringsansættelsen er en ansættelse, på minimum seks måneder påp fuld tid. I den periode kan et sygehus f.eks. vurdere den ansattes kompetencer samt kommunikative evner.

Selv om der ikke længere vil være krav om en bestået danskprøve, stilles der stadig krav om, at arbejdsgiveren sikrer sig, at den ansatte har tilstrækkelige danskkundskaber, det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse:

Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre, at en ansat sundhedsperson har danskkundskaber på et tilstrækkeligt niveau. Dette gælder også ved en evalueringsansættelse. Derfor vil danskkundskaber fortsat være nødvendige for at kunne opnå autorisation og arbejde som sygeplejerske i det danske sundhedsvæsen, selvom der ikke længere er krav om at bestå en sprogprøve.

Det fremgår også af pressemeddelelsen, at hvis man tidligere har fået afslag på autorisation, fordi man ikke har bestået den tidligere påkrævede prøve, nu igen har mulighed for at søge.

Related Posts

Katastrofen i Libyen bliver større dag for dag

Marco Guldmann

Udvisningstruede søskende får opbakning fra endnu en folketingspolitiker

Lasse Grenvald

Indvier danskstøttede faciliteter for udsatte flygtninge i Rwanda

Marco Guldmann

Beskæftigelse kan være med til at forebygge negativ social kontrol

Marco Guldmann

Søskendepar studerer til arkitekt og læge: Nu kan de udsendes til Syrien, fordi de ikke er i arbejde

Lasse Grenvald

Kom til foredrag om det iranske kvindeoprørs poesi

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline