Integration Nyheder

Overborgmester kræver bedre forhold til tolke i Københavns Kommune

Arbejdsvilkårene for tolke i Københavns Kommune er så dårlige, at det går ud over kvaliteten og resultaterne. Derfor stiller Københavns overborgmester nu højere krav til tolkevirksomheder i 2023.

Københavns Kommune fortsætter deres indsats mod social dumping ved i det nye år at stille højere krav til de tolkevirksomheder, der hyres til at løse opgaver for kommunen på jobcentre, plejehjem og institutioner. Dårlige forhold for tolkene, der blandt andet bliver underbetalt, selv skal betale rejseudgifter samt generelt har usikre arbejdsvilkår, har ført til, at kommunen over de seneste fire år har opsagt samarbejdet med fire forskellige leverandører af tolke.

Tolkene skal have ordentlige arbejdsforhold, slår overborgmester Sophie Hæstorp Andersen fast og lover samtidig at stramme kravene til de virksomheder, der tilbyder tolkeydelser.

Alle medarbejdere, som løser opgaver for Københavns Kommune, skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Det kan der ikke være to meninger om. Derfor er der brug for, at vi får ryddet op i tolkeområdet, hvor vi ser alt for mange dårlige eksempler på virksomheder, der bl.a. underbetaler deres medarbejdere, udtaler overborgmesteren til kommunens hjemmeside og følger op med et konkret løsningsforslag:

Jeg foreslår, at vi i kommunens kommende udbud stiller krav om, at virksomhederne fremover betaler deres medarbejdere en fast timesats og løn under transport.

De dårlige arbejdsforhold i tolkebranchen rammer ikke blot tolkene. Også kommune og borgere påvirkes negativt. Det kan blandt andet være gennem aflysninger af tolkebistand med endog meget kort frist, hvis tolkene får tilbudt opgaver, der i højere grad kan kompensere dem for lang og/eller dyr transporttid. At kvaliteten af de udstedte tolke desuden kan være meget svingende er et andet problem, idet virksomhederne kan finde på at sende tolke, der ikke har taget relevante kurser i fagtolkning.

Læs også: Indsats hjælper unge fra udskældt område i arbejde, men det er snart slut

Alt sammen problemer, Sophie Hæstorp Andersen nu vil gøre op med.

Når man som borger har brug for en tolk, er man ofte i en sårbar situation. Man kan have behov for at forstå nogle vigtige forhold om sin økonomi eller behandling af sygdom hos et familiemedlem. Det skal man være tryg i. Derfor går det simpelthen ikke, at virksomhederne stiller med tolke, der ikke har styr på fagligheden. Det skal være et krav, at tolke, der løser opgaver for Københavns Kommune, har de nødvendige faglighed på plads, forklarer hun.

Helt konkret foreslår Sophie Hæstorp Andersen tre ændringer, der skal højne både kvaliteten af og arbejdsvilkårene for tolke hyret af Københavns Kommune.

  • at Københavns Kommune undtagelsesvist anvender en tilrettet arbejdsklausul specifikt for tolkeudbud, der stiller krav om en mindstebetalingssats, for at håndtere de særlige udfordringer der eksisterer med bl.a. underbetaling på området.
  • at Københavns Kommune stiller krav til leverandører om, at deres tolke i et vist omfang er certificerede samt, at de har gennemført og bestået anerkendte kurser i tolkeetik og fagtolkning på relevante områder f.eks. det sociale område og beskæftigelsesområdet.
  • at Københavns Kommune stiller krav til leverandører om, at tolkene skal aflønnes for transporttid i forbindelse med fremmødetolkning

Sagen skal færdigbehandles i Københavns borgerrepræsentation den 2. februar, hvorefter man forventer at kunne sende tolkeopgaven, indeholdende de nye krav, i udbud i det første halvår af 2023.

Related Posts

Udvisningstruede søskende får opbakning fra endnu en folketingspolitiker

Lasse Grenvald

Indvier danskstøttede faciliteter for udsatte flygtninge i Rwanda

Marco Guldmann

Beskæftigelse kan være med til at forebygge negativ social kontrol

Marco Guldmann

Søskendepar studerer til arkitekt og læge: Nu kan de udsendes til Syrien, fordi de ikke er i arbejde

Lasse Grenvald

Kom til foredrag om det iranske kvindeoprørs poesi

Lasse Grenvald

FOA bifalder ny IGU-aftale, men har et ønske til fremtiden

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline