Integration Nyheder

Udlændinge- og integrationsministeriet sagsøgt i sag om udviste briter

Der er ikke gjort nok for at orientere briter om konsekvenserne af Brexit, mener en af de udviste briter, der nu har lagt sag an mod ministeriet.

Danmarks hårde kurs overfor britiske statsborger i Danmark, der har misset ansøgningsfristen for fortsat ophold i landet efter Brexit, bliver nu en sag for domstolene, efter af en af de udviste briter har lagt sag an mod Udlændinge- og integrationsministeriet.

Ansøgningsfristen for fortsat opholdstilladelse efter Brexit var 31. januar 2021, og mere end 300 briter fik ikke ansøgt i tide, og står derfor til udsendelse. En af disse briter har nu taget sagen til de danske domstole gennem advokat Bjørn Dilou Jacobsen for at få omgjort sin udvisning.

Advokaten vurderer, at da sagens principielle karakter er den første af sin slag, kan den meget vel blive ført direkte i landsretten og i sidste ende blive en sag for EU-domstolen. Det forklarer han hvorfor Politiken:

Vores argument er, at man fra dansk side ikke har gjort nok for at orientere om tidsfristen for ansøgning efter Brexit. Ifølge Brexitaftalen skal EU-landene orientere omkring en sådan tidsfrist ved hjælp af nationale og lokale medier. Og vi ved nu blandt andet, at det ikke er alle briter i Danmark, der har modtaget orienteringsbreve om tidsfristen, udtaler Bjørn Dilou Jacobsen, og uddyber:

Vores andet argument er, at der ikke er taget tilstrækkeligt hensyn til omstændighederne i den enkelte sag i forhold til en afvejning af, om et afslag er proportionelt – hvad det betyder for den enkelte at miste sin opholdstilladelse.

Flere gange har historier om udviste briter, der ikke mente, de havde fået varsling om ansøgningsfristen, da også været fremme i medierne, seneste i skikkelse af den 37-årige it-specialist Will Hill, der er forlovet med en dansk kvinde, og hvis historie forleden fandt vej til de tyske medier.

Læs også: Dansk udvisning rammer tyske medier

Will Hill ansøgte 24 dage for sent, mens det for 47-årige Phillip Russell blot drejede sig om seks dage over ansøgningsfristen. Resultatet var dog det samme: forlad landet senest november 2022.

Begge påstod de, at de ikke var blevet adviseret af Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) om den forestående ansøgningsfrist, som ifølge styrelsen var blevet sendt ud til cirka 19.000 briter i Danmark. Styrelsen har dog senere erkendt, at nogle briter kan have misset brevene, da de kun er blevet sendt ud til britiske statsborger, der var registrerede i det danske cpr-register før 31. januar 2020.

Minister åben for at se på sagerne

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek har tidligere afvist at udtale sig om sagerne med den begrundelse, at de poppede frem midt i de nu overståede regeringsforhandlinger, hvor alle ministre blot havde status som “fungerende”. Nu er den nye regering dog faldet på plads, men noget egentligt interview, afviser han fortsat at stille op til.

Han har dog kommenteret sagen skriftligt overfor Politiken, og han påpeger blandt andet, at der fra SIRIs side er “blevet gjort en stor indsats for at oplyse herboende briter om, at de skal få søgt ny opholdstilladelse efter Brexit”.

Og så tror jeg i øvrigt, at de fleste på forhånd var opmærksomme på, at Storbritannien trådte ud af EU, og at det ville kunne få betydning for briters opholdsgrundlag i Danmark og resten af EU, lyder det blandt andet i det skriftlige svar fra ministeren.

Han medgiver dog, at det er en ærgerlig situation, at ikke alle briter har modtaget varslingsbrevene, om end han fastholder, at det i sidste ende er briternes eget ansvar at holde sig opdaterede med reglerne for ophold i Danmark, hvis deres unionsstatus ændres. Han åbner dog samtidig en dør på klem for, at nogle af de afviste borgeres sager an blive taget op igen.

Det er ærgerligt, at ikke alle herboende briter har modtaget de breve, der blev sendt ud som en ekstra service som led i oplysningskampagnen. Det havde selvfølgelig været bedst, hvis brevene var nået frem til alle. Regeringen vil nu se nærmere på, om det skal give anledning til tiltag over for de berørte personer, forklarer Kaare Dybvad Bek.

At Danmarks kurs overfor britiske statsborger overhovedet er så striks, forundrer dog advokat Bjørn Dilou Jacobsen. Han bemærker, at der i flere andre EU-lande er langt bedre muligheder for, at briter kan forblive i landet efter Brexit. Eksempelvis fik alle briter i Frankrig automatisk deres opholdstilladelse forlænget på bagkant af Brexit, mens man i Holland indså, at ansøgningsfristen var blevet et problem for så tilpas mange, at man valgte at forlænge fristen med et år.

Læs også: Udvist efter for sen ansøgning: Fik aldrig tilsendt påmindelsen

For Bjørn Dilou Jacobsen handler det derfor ikke blot om de godt 300 briter, der ikke fik ansøgt i tide. For ham er det et almengyldigt spørgsmål om, hvordan vi som land behandler bestemte befolkningsgrupper, der yder markante bidrag til den danske stat i form at viden og skattekroner.

Det er svært at se, hvad argumentet skal være for ikke at give disse borgere mulighed for at blive – ud over at man siger, at regler er regler, udtaler Bjørn Dilou Jacobsen og fortsætter:

Der er forskellige grunde til, at man ikke har fået de her oplysninger om ansøgningsfristen. Måske har Siri ikke fået sendt brevene i den enkelte sag, måske har den enkelte brite ikke fået registreret sig korrekt i cpr-registeret eller slet ikke fået registreret sig og derfor ikke fået e-boks. Jeg tror, det kan blive noget rod at skulle sidde og se på, hvem der har fået de her breve, hvem der ikke har, og hvem der har skylden. Ville det ikke være lettere og mere elegant at sige, at vi ved, at der er nogle hundrede briter, der er kommet i klemme, vi giver dem lige en chance mere

Ifølge SIRI behandles for sent afsendte ansøgninger kun, hvis der er en rimelig grund til, at borgeren ikke kunne overholde tidsfristen. Derefter tager styrelsen stilling til ansøgerens private forhold samt tilknytning til Danmark. Det er muligt at klage til Udlændingenævnet over SIRIs afgørelse, hvilket det af nævnets hjemmeside fremgår er sket to gange – begge gange blev SIRIs afgørelse stadfæstet.

Related Posts

Muslimsk gravplads åbner i Fredericia

Lasse Grenvald

Danmark sender 20 millioner kroner til Syrien

Marco Guldmann

Fra NB til DF: Man har ført en forfejlet udlændingepolitik

Lasse Grenvald

Dansk sag skal for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg

Marco Guldmann

Film om iransk seriemorder helt suveræn ved Robert-uddelingen

Lasse Grenvald

Tysk mindretal i Sønderjylland vil have Ombudsmanden til at undersøge forhold om ophold i Danmark

Marco Guldmann

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline