Integration Nyheder

Udvist efter for sen ansøgning: Fik aldrig tilsendt påmindelsen

Britiske Phillip Russell skal forlade Danmark senest 6. december efter at have sendt sin ansøgning om forlænget ophold afsted fire dage for sent. Selv mener han, at fejlen ligger hos SIRI.

Da Storbritannien meldte sig ud af EU, det såkaldte Brexit, betød det samtidig, at tusindvis af britiske statsborgere bosiddende i europæiske lande pludselig skulle affinde sig med at have fået status som ikke-EU borger i det land, de før havde en lang række rettigheder i grundet netop EU.

Således blev der fra britisk side gjort meget for, at de britiske statsborgere bosiddende i andre EU-lande så nemt så muligt skulle kunne overgå til en ordning, der fortsat betød, at de kunne bo og arbejde i deres respektive lande.

Det gjaldt også i Danmark, hvor Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) i løbet af 2021 tre gange sendte påmindelser ud til de omkring 19.000 briter bosiddende i Danmark med besked om, at de inden 1. januar 2022 skulle have indsendt deres ansøgning om forlængelse af deres opholdstilladelse på bagkant af Brexit. Ifølge SIRI sendte 17.811 personer deres ansøgning afsted rettidigt, mens 290 ansøgning først lå styrelsen i hænde efter fristen var overskredet ved årsskiftet.

Én af de personer, der ikke fik sendt sin ansøgning afsted indenfor ansøgningsfristen, er Phillip Russel. Han har siden 2020 boet og arbejdet i Danmark og er forlovet med danske Frederikke Sørensen, men på grund af den overskredne ansøgningsfrist står han nu til at skulle forlade landet senest 6. december.

I det første år af mit ophold i Danmark, før SIRIs katastrofale behandling af min sag, var jeg meget glad, jeg elskede landet og folk her, som jeg fandt meget venlige og imødekommende, udtaler Phillip Russell til mediet The Local, før han tilføjer, at det hele ændrede sig efter afslaget fra SIRI:

Det (afslaget, red.) betyder, at jeg ikke kan slappe af – nogensinde. Man kan ikke glædes over noget, fordi det hele tiden ligger og roder i baghovedet.

Frist kom som et chok

At Phillip Russell først fik indsendt sin ansøgning fire dage efter fristen var overskredet, er dog ifølge englænderen ikke hans egen skyld. Han har nemlig slet ikke modtaget nogen påmindelser fra SIRI om, at opholdstilladelsen skulle forlænges i kølvandet på Brexit. Efter en samtale med SIRI i forbindelse med sin ankomst til Danmark i 2020 blev han nemlig beroliget med, at alt papirarbejdet var i orden, og at han ikke skulle foretage sig noget.

Derfor kom det som et chok for ham, da han på egen hånd fandt ud af, at han skulle have sendt en ansøgning afsted senest 31. december 2021. Og selvom han straks fik sendt den afsted, de famøse fire dage for sent, var skaden sket, og afslaget fra SIRI lå i den digitale postkasse i maj måned 2022.

Læs også: Under Corona mistede Sean sit job – nu kan han miste sin kone og sine børn

En appel af afgørelsen fik sin afgørelse i 7. november, og her var resultatet det samme: Phillip Russell skulle forlade landet senest 6. december.

Vi har lagt vægt på det faktum, at du ikke opfylder kravene for en opholdstilladelse i Danmark, da du ikke har ansøgt om en opholdstilaldelse inden 1. januar 2022, lyder det blandt andet i afslaget, som The Local har fået indsigt i. Endvidere lyder det:

Som konsekvens af vores beslutning har du ikke længere ret til at arbejde i Danmark uden en arbejdstilladelse. Vi vil derfor informere din arbejdsgiver om vores beslutning.

Bakkes op af politiker

Gennem de seneste måneders valgkamp har Phil Russell og Frederikke Sørensen forsøgt at få forskellige politikere i tale, mens disse har turneret land og rige rundt i forbindelse med deres valgkampagner. Én af dem, der har fået øjnene op for idiotien i Phillip Russells sag, er udlændinge- og integrationsordfører for Venstre, Mads Fuglede.

Han mener, ligesom Phillip Russell, ikke, at SIRIs afgørelse stemmer overens med den fælles forståelse EU-landene og Storbritannien imellem, der har været gældende siden Brexit, og som blandt andet har betydet, at et land som Frankrig har givet lempelig kår for briter, der søger om ophold post Brexit.

Nu er der ikke nogen minister, jeg kan få et svar fra (grundet overgangsregeringen, red.), men jeg tror, at en minister vil have magt til at sige til myndigheden, det værende sig SIRI, at de skal acceptere for sent indsendte ansøgninger, lyder det fra Mads Fuglede.

Konkret drejer det sig om artikel 5 i Brexit-aftalen, der foreskriver, at EU og Storbritannien “må tage alle de fornødne forholdsregler, det være sig generelle eller specifikke, for at sikre, at man opfylder de forpligtelser, der er afstedkommet fra denne aftale, og skal afholde sig fra foranstaltninger, der kan bringe opnåelse af målsætningerne i aftalen i fare”.

Derfor mener Phillip Russell ikke, at de fire dages overskredne frist og medfølgende udvisning er i overensstemmelse med Brexit-aftalens ånd.

Hvis man ser på artikel 5 af udtrædelsesaftalen, så står der tydeligt, at autoriteter skal afholde sig fra handlinger, der kan bringe opnåelse af målsætningerne i aftalen i fare, hvilket er at beskytte rettighederne for borgere til at fortsætte med at leve og arbejde i de lande, de er bosiddende i efter Brexit, understreger Phillip Russell.

Borgernes eget ansvar at holde sig orienteret

I en e-mail til The Local svarer SIRI på kritkken ved blandt andet at påpege, at “det først og fremmest er den britiske statsborger og dennes families ansvar at holde sig orienteret om Brexit” og tilføjer, at der blandt de 19.000 udsendte briter, der har fået post fra SIRI godt kan være tilfælde, hvor informationen ikke er nået frem til den pågældende person.

SIRI kan naturligvis ikke afvise, at der er briter, der ikke har modtaget de informationsbreve, der var del af SIRIs informationskampagne, lyder det i det skriftlige svar fra SIRI.

Phillip Russell har overfor The Local fortalt, at han inden for otte uger fra SIRIs afgørelse har mulighed for at appellere den til Udlændingenævnet, hvilket han har ladet styrelsen vide, at han agter at gøre. Dog foretrækker han at vente med sin appel, til en ny regering er på plads, snarere end at gøre det under den nuværende, midlertidige regering.

Indtil der foreligger et endeligt svar vil han kæmpe til den bitre ende for at få lov at blive i Danmark, fortsætte sit liv og beholde sit job her.

Hvis jeg skal rejse, vil jeg miste mit job, min forlovede, mit hjem. Det vil være den totale destruktion af mit liv. Det kan jeg bare ikke forestille mig ske, siger Phillip Russell, inden han afslutningsvis sender en sidste bredside afsted mod styrelsen:

Absurditeten af SIRIs handlinger er længere ude end en parodi, afslutter han.

Related Posts

Kan løse racismeproblem på få måneder

Marco Guldmann

Taliban anklaget for at begå forbrydelser mod menneskeheden i ny rapport

Lasse Grenvald

EU-landenes fælles indsats mod migrantstrømme har lidt skibbrud: Nu truer parlamentsvalget

Lasse Grenvald

Tager imod rekordmange migranter

Marco Guldmann

Anonymiserede jobansøgninger skal være med til at gøre op med etnisk diskrimination

Marco Guldmann

Nu træder EU-udvalg til: Få så den dreng hjem

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline