Nyheder

Ukrainske flygtninge i Danmark viser symptomer på PTSD

En stor undersøgelse af ukrainske flygtninges liv i Danmark viser, at næsten hver tredje viser tegn på posttraumatisk stress.

Omkring 40.000 ukrainere er flygtet til Danmark siden Ruslands invasion i februar 2022. Nu tegner resultaterne fra en stor spørgeskemaundersøgelse det første samlede billede af de ukrainske flygtninges baggrund og liv i Danmark.

Undersøgelsen viser, at flertallet trives, men også at mange af de herboende ukrainske flygtninge kæmper med forskellige former for psykiske problemer.

Over 40 pct. har personligt været vidne til krigshandlinger, mens næsten lige så mange har mistet familie eller venner i det første år efter Ruslands invasion. Og det er oplevelser der har sat sine spor. 29,4 pct. af undersøgelsens respondenter rapporterer om så alvorlige symptomer, at det peger på, at de kan have udviklet en egentlig posttraumatisk stressforstyrrelse, også kaldet PTSD.

Vi har at gøre med en gruppe, som har været eksponeret for mange krigshandlinger, inden de flygtede. Derfor ser vi også, at en tredjedel viser tegn på PTSD i en grad, hvor man bør være opmærksom på, om de har en egentlig diagnose, siger lektor Karen-Inge Karstoft fra Institut for Psykologi.

Hun står i spidsen for projektet ’DARECO – The Danish Refugee Cohort’, der følger knapt 7.000 af de cirka 18.000 voksne ukrainere, som fik ophold i Danmark fra slutningen af februar 2022 og frem til den 1. februar 2023.

Den høje andel af flygtninge med PTSD-lignende symptomer er en udfordring for både den enkelte og samfundet, forklarer Karen-Inge Karstoft

Gruppen af flygtninge, som viser symptomer på PTSD, har det dårligt over hele linjen. De har et lavt mentalt velbefindende og et højere alkoholforbrug, og de har svært ved at klare dagens opgaver.

Har man en så pinefuld lidelse, er det sværere at deltage i samfundslivet og på arbejdsmarkedet i Danmark – eller måske senere i Ukraine. Så det er også et samfundsproblem.

Glade for Danmark

Undersøgelsen viser også, at den største andel ikke har symptomer på PTSD og at syv ud af ti har et moderat eller højt niveau af mentalt velbefindende i Danmark.

Desuden har selve mødet med Danmark været en positiv oplevelse for langt hovedparten. 92,5 pct. har høj eller meget høj grad af tillid til danske myndigheder og autoriteter, og hver anden (49,5 pct.) angiver, at de ønsker at blive i Danmark permanent – også når de trygt kan vende tilbage til Ukraine.

Karen-Inge Karstoft peger på, at den brede folkelige støtte til Ukraine og Folketingets særlov om opholdstilladelse til ukrainske flygtninge sandsynligvis har lettet mødet med det danske samfund.

Men graden af tillid og det forhold, at så mange ønsker at blive i Danmark, har overrasket mig. Det kan vidne om manglende optimisme i forhold til udviklingen i Ukraine, men afspejler nok også, at de fleste har det rimeligt godt her i Danmark, siger hun.

Related Posts

Katastrofen i Libyen bliver større dag for dag

Marco Guldmann

Udvisningstruede søskende får opbakning fra endnu en folketingspolitiker

Lasse Grenvald

Indvier danskstøttede faciliteter for udsatte flygtninge i Rwanda

Marco Guldmann

Beskæftigelse kan være med til at forebygge negativ social kontrol

Marco Guldmann

Søskendepar studerer til arkitekt og læge: Nu kan de udsendes til Syrien, fordi de ikke er i arbejde

Lasse Grenvald

Kom til foredrag om det iranske kvindeoprørs poesi

Lasse Grenvald

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Decline